Bakterietypning

Dianova tilbyder typning af Salmonella og andre fødevarebårne bakterier som for eksempel CampylobacterE. coli, Listeria m.fl. Typningen udføres af DTU Fødevareinstituttet, der er nationalt referencelaboratorium.

Bakterietypning


Dianova tilbyder typning af Salmonella og andre fødevarebårne bakterier som for eksempel CampylobacterE. coliListeria m.fl. Typningen udføres af DTU Fødevareinstituttet, der er nationalt referencelaboratorium.

Opsporing af kilder til kontaminering

Karakterisering af bakterier bidrager til at løse afgrænsede problemer i forbindelse med personer, der er smittebærere, eller i materialer og produktionsanlæg, som er forurenet med bakterien. For eksempel kan Salmonella isoleret fra forskellige steder i produktionen medvirke til at opklare årsagen til forurening af produktet. Desuden kan karakterisering ved typebestemmelse belyse den mest sandsynlige overførselsvej for infektion mellem flokke af dyr eller fra foder.

Typningsmetoder

Serotypning

Karakteriserer bakterier ved identifikation af overfladeantigener (O-antigen, LPS, lipopolysaccharid) og antigener fra flageller (H-antigener). Karakteriseringen udtrykkes som en antigenformel, f.eks. 0:4,12; H:i:1,2 for Salmonella Typhimurium eller 0:157 for en af de almindelige typer verotoksindannende E. coli.

Fagtypning

Karakteriserer hvert isolat på basis af dets følsomhed overfor en serie forskellige bakterievira (fager). Fagtyperne benævnes med bogstaver og nummer; f.eks. DT 104 for S. Typhimurium eller PT4 for S. Enteritidis. Anvendes ved yderligere undersøgelse af de mest almindelige serotyper.

Antibiotikaresistens

Karakteriserer bakterier ved deres følsomhed eller resistens over for forskellige antibiotika, der anvendes til behandling af infektioner hos mennesker eller dyr. For eksempel MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus), VRE (vancomycinresistente enterokokker) eller ESBL bakterier (Extended Spectrum Betalactamase).

Molekylær typning

Karakteriserer bakterier på basis af forskelligheder eller ligheder i bakteriegenomet eller ud fra tilstedeværelsen af specifikke gener. ”Pulsed Field Gel Electrophoresis” (PFGE) og ”Multi-locus variable-number tandem repeat analysis” (MLVA) anvendes hyppigt som molekylære typningsmetoder. MLVA er implementeret for Salmonella Typhimurium.

Molekylær typning anvendes i særlige situationer, specielt når der er infektion i fødevareproduktionen, eller når spredning mellem dyr, fødevarer og mennesker skal efterforskes særligt grundigt. For eksempel ved påvisning af gener, der giver resistens overfor vigtige antibiotika i behandlingen af mennesker og dyr. 


Kontakt

Lis Nielsen
Senior konsulent
Tlf. +45 3588 5011
lini@dianova.dk
Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Rådgivning

Rådgivning om forebyggelse af sygdomme og zoonoser i hele kæden fra jord til bord. 

Forretningsbetingelser

Ved køb af diagnostiske undersøgelser er Dianovas forretningsbetingelser gældende. 

På den sikre side

Vores team sidder klar på tlf. +45 3588 5000
Vi sikrer, at du får ekspertbistand på laboratorieområdet.

Modtag nyheder fra Dianova