Mastitis ringtest

Kvalitetssikring af laboratoriediagnostik i kvægpraksis.

Ringtest for identifikation af mastitispatogener 

 


Mastitis ringtesten giver mulighed for at kvalitetssikre og teste pålideligheden af diagnostikken på alle normalt forekommende yverbakterier fra køer, men vil også omfatte patogener, der kan give anledning til differentialdiagnostiske problemer. 

Fødevarestyrelsen anbefaler i Vejledning vedrørende Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, at dyrlægen kvalitetssikrer sin laboratoriediagnostik ved at deltage i en ringtest.


Målgruppe

Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis. 

 

Procedure og tilmelding 

Ringtesten afvikles i uge 46-47, hvor du vil modtage 15 mælkeprøver podet med renkulturer af mastitispatogener klar til undersøgelse. 
Du får et personligt log-in til en database, hvor resultaterne skal indtastes. Efter deadline for indrapportering af resultater modtager du en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater.  

 

Deadline for tilmelding:    24.oktober 2016
Prøver modtages i praksis:    15. november 2016
Resultater indrapporteres:    28. november 2016

 

Tilmelding på mail til Heidi K. Dahl Larsen på hkdla@dianova.dk 

Pris kr. 2.500,- ekskl. moms pr. deltager. 
(prisen er ekskl. fragt. Gratis fragt ved min. 2 deltagere i praksis)


Kontakt 
Heidi K. Dahl Larsen, Marketing manager, Dianova, tlf. 2244 1237
Karl Pedersen, Professor, DTU Veterinærinstituttet, tlf. 3588 6201

 

 

 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Rådgivning

Rådgivning om forebyggelse af sygdomme og zoonoser i hele kæden fra jord til bord. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

På den sikre side

Vores team sidder klar på tlf. +45 3588 5000
Vi sikrer, at du får ekspertbistand på laboratorieområdet.

"God dyrlæge kræver god backup"

Modtag nyheder én gang om måneden fra Dianova