Om Dianova

Dianova er innovations- og kommercialiseringspartner for forskere og virksomheder.

Om Dianova

 

Dianova er innovations- og kommercialiseringspartner for forskere og virksomheder. Vi stimulerer samarbejde og skaber synergier mellem universiteter og erhvervet og sikrer opfindelser og produkter en hurtigere vej til markedet.

I innovationsprojekter tilfører vi en analytisk tilgang til identifikation af vækstmuligheder og har egen salgs- og distributionskanal. 

Vores fokus ligger inden for life science - fra smitsomme husdyrsygdomme og fødevaresikkerhed til vacciner og medical devices.

 

Koncern- og ejerforhold

Dianova A/S er et datterselskab under DTU. DTU har en række datterselskaber til at understøtte universitetets kerneydelser. Datterselskaberne udgør et blandt mange kontaktpunkter til erhvervslivet. DTU’s datterselskaber fungerer på markedsvilkår og er etableret som aktieselskaber med egne bestyrelser.

Veterinære analyser

Vi tilbyder laboratorieanalyser og undersøgelser for smitsomme sygdomme hos dyr, herunder zoonoser.

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

På den sikre side

Vores team sidder klar på tlf. +45 3588 5000
Vi sikrer, at du får ekspertbistand på laboratorieområdet.

"God dyrlæge kræver god backup"

Modtag nyheder én gang om måneden fra Dianova