Rådgivning

Vi rådgiver om forebyggelse af sygdomme og zoonoser i hele kæden fra jord til bord. 

Rådgivning


Dianova rådgiver om forebyggelse af sygdomme og zoonoser i hele kæden fra jord til bord. 

  • Risikovurdering af fødevarer og produktionsprocesser
  • Sygdomsovervågning i besætninger
  • Vurdering og auditering af fødevareleverandører
  • Udvikling og kvalitetssikring af laboratorier
  • Fødevareeksport til EU
  • Forskning og udvikling

Vi vejleder om modellering og risikovurdering af produktionsprocesser i fødevareindustrien, udarbejder diagnostiske tests og sundhedsovervågning i besætninger af produktiondyr eller rådgivning af internationale organisationer ved bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme.

Vores ekspertise kan være en væsentlig parameter for konsortier, der byder ind på etablering af fødevarevirksomheder eller produktionsanlæg til dyr. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Fødevareanalyse

Rådgivning om fødevaresikkerhed kan kombineres med kemiske eller mikrobiologiske analyser. 

Vacciner og sera

Dianova distribuerer veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

På den sikre side

Vores team sidder klar på tlf. +45 3588 5000
Vi sikrer, at du får ekspertbistand på laboratorieområdet.

"God dyrlæge kræver god backup"

Modtag nyheder én gang om måneden fra Dianova